Puerta

Διαχείριση Πολυκατοικιών

Βρες τις καλύτερες υπηρεσίες και τις ιδανικές λύσεις για την πολυκατοικία, το διαμέρισμα και τον επαγγελματικό σου χώρο

Η Puerta σου δίνει απλά, έξυπνα και μεθοδικά όλα όσα χρειάζεσαι με ευκολία!

Διαχείριση πολυκατοικιών

Η Puerta την διαχείριση πολυκατοικιών και όλες τις αρμοδιότητες του διαχειριστή!

Η Puerta αναλαμβάνει τη Διαχείριση Πολυκατοικιών και όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τα καθήκοντα του Διαχειριστή.

 

Οργάνωση

Η Διαχείριση Πολυκατοικιών και ο συντονισμός ενός κτιρίου απαιτεί όχι μόνο οργάνωση αλλά και πολύ καλή γνώση της Νομοθεσίας.

Επιπλέον, ένας επαγγελματίας Διαχειριστής Πολυκατοικιών έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και δεξιότητες (βλέπε My Puerta) που δεν μπορεί να βρει κανείς σε έναν συνιδιοκτήτη που “ήρθε η σειρά του” να κάνει τον διαχειριστή.

Ιδιοκτήτες

Η ενασχόληση με τη Διαχείριση Πολυκατοικιών για έναν συνιδιοκτήτη συνήθως είναι μία αναγκαστική υποχρέωση και τις περισσότερες φορές κάποιοι δεν το κάνουν με αγάπη.

Αυτός ουσιαστικά είναι και ο λόγος που πολλές φορές δεν πετυχαίνει. Είναι δύσκολο να είσαι Διαχειριστής στην πολυκατοικία σου και να σου χτυπάνε οι άλλοι συνιδιοκτήτες σε ώρες ακατάλληλες. Αν θες, είναι δύσκολο να αφήνεις τα δικά σου (όλοι έχουμε πολλά) και να ασχολείσαι με τα κοινόχρηστα την ώρα που οι επαγγελματίες τα αναλαμβάνουν όλα.

Δεξιότητες

Οι εργασίες που προκύπτουν στο κτίριο και οι οφειλές των συνιδιοκτητών ίσως είναι ο μεγαλύτερος μπελάς για έναν Διαχειριστή Πολυκατοικιών.

Εκεί είναι που μπορεί να παρέμβει η Puerta και με την εμπειρία αλλά και τις δεξιότητες που διαθέτει να δώσει τη λύση που απαιτείται για το κτίριό σας.

Έκδοση Κοινοχρήστων

Η Puerta αναλαμβάνει την έκδοση των κοινοχρήστων και την κατανομή των μηνιαίων δαπανών!

Εκδίδουμε τα κοινόχρηστα μέσα στο τελευταίο πενθήμερο του μήνα και οι δαπάνες που περιλαμβάνουν αφορούν έξοδα για τον μήνα που πέρασε.

Μοίρασμα & Είσπραξη Κοινοχρήστων

Η Puerta αναλαμβάνει να μοιράσει τα κοινόχρηστα στα διαμερίσματα!

Μοιράζουμε τα κοινόχρηστα σε όλα τα διαμερίσματα ή στον χώρο της επιθυμίας σας ή τα αποστέλλουμε στο προσωπικό σας email.

Εισπράττουμε τα κοινόχρηστα από τα διαμερίσματα ή από τον χώρο της επιθυμίας σας σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ημερομηνίες είσπραξης.

Αντιμετώπιση Οφειλών

Η Puerta αναλαμβάνει την είσπραξη των οφειλών!

Εφαρμόζουμε τη σταδιακή είσπραξη των οφειλών και δίνουμε έμφαση στον διακανονισμό των κοινοχρήστων σε δόσεις ώστε να διευκολυνθούν όλοι.

1

3ος Μήνας

Τον 3ο μήνα οφειλής αποστέλλεται ενημερωτικό sms προς τον οφειλέτη και τον ιδιοκτήτη του

f

4ος Μήνας

Τον 4ο μήνα οφειλής αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή προς τον οφειλέτη και τον ιδιοκτήτη του

m

5ος Μήνας

Τον 5ο μήνα οφειλής αποστέλλεται εξώδικο προς τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος

_

6ος Μήνας

Τον 6ο μήνα οφειλής και εφόσον το ποσό το επιτρέπει κατόπιν απόφασης Γενικής Συνέλευσης διενεργείται διαμέσω του δικαστικού τμήματος της εταιρείας αγωγή ή διαταγή πληρωμής προς τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Αντιμετώπιση Εργασιών & Βλαβών

Η Puerta αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών και την επισκευή των βλαβών!

Οι εργασίες και οι βλάβες που προκύπτουν μέσα στο κτίριο πολλές φορές έχουν άμεση σχέση με την τακτική συντήρηση των χώρων.

Συνεπώς, η συντήρηση των χώρων αποτελεί βασική προτεραιότητα καθώς μόνο έτσι μπορεί η πολυκατοικία να διατηρείται σε βάθος χρόνου.

Επίβλεψη

Επισκεπτόμαστε την πολυκατοικία μία φορά την εβδομάδα για επίβλεψη ζημιών και είσπραξη κοινοχρήστων κατόπιν προγραμματισμού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπάρχει ανάγκη δεν θα ξαναεπισκεφθούμε την πολυκατοικία.

Είμαστε διαχειριστές, κάνουμε διαχείριση κοινοχρήστων και οφείλουμε να επισκεπτόμαστε την πολυκατοικία όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο με σκοπό να δίνουμε λύση σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει.

Εργασίες & Βλάβες

Επισκευάζουμε οι ίδιοι μικροζημιές (π.χ λάμπες).

Μεγαλύτερες εργασίες τις αναθέτουμε σε εξωτερικά συνεργεία συνεργαζόμενα με την εταιρεία.

Για εργασίες που το κόστος είναι άνω των 300,00€ προξενούμε Γενική Συνέλευση ώστε να αποφασίσουν οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες για την εκτέλεση της εργασίας

Πετρέλαιο & Ανεφοδιασμός

Ελέγχουμε τη στάθμη του πετρελαίου και κάνουμε ανεφοδιασμό, όπου αυτό απαιτείται.

Ο ανεφοδιασμός γίνεται πάντα με την παρουσία ενός ή και περισσοτέρων από τους διαμένοντες στην πολυκατοικία προκειμένου να αποφεύγουμε προστριβές και υπόνοιες σχετικά με τη σωστή ή μη παραλαβή.

Μετρητές Θέρμανσης

Καταγράφουμε και φωτογραφίζουμε τους μετρητές θέρμανσης (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) πάντα την τελευταία ημέρα του μήνα.

Διατηρούμε ψηφιακό αρχείο των φωτογραφιών και το ανεβάζουμε στο My Puerta με σκοπό να το βλέπουν όλοι.

Σκοπός μας να εξαλειφθούν οι αμφιβολίες των διαμενόντων σχετικά με τις μονάδες κατανάλωσης θέρμανσης και τη διαχείριση κοινοχρήστων.

Αρχεία & Παραστατικά

Η Puerta διατηρεί αρχείο παραστατικών όλων των δαπανών!

Η σωστή αρχειοθέτηση δίνει την υπεραξία και την τάξη που χρειάζεται η διαχείριση της πολυκατοικίας.

Τις περισσότερες φορές βοηθά ώστε, με μεγάλη ευκολία ο διαχειριστής, να δώσει τις εξηγήσεις που απαιτούν οι συνιδιοκτήτες.

Επιπλέον, τα παραστατικά είναι εκείνα που είναι απαραίτητα να υπάρχουν νόμιμα και καθαρά στην περίπτωση που αντιμετωπίσει η πολυκατοικία πρόβλημα με οφειλές και τελικά δικαστική διαμάχη.

n

Φάκελος

Διατηρούμε φάκελο με όλα τα νόμιμα παραστατικά που δικαιολογούν τα έξοδα που κάθε φορά χρεώνονται στην πολυκατοικία.

Νομιμότητα & Κανονικότητα

Οποιαδήποτε στιγμή βλέπετε το φάκελο και ελέγχετε για τη νομιμότητα και κανονικότητα όλων των δικαιολογητικών.

Αρχειοθέτηση

Βλέπετε το ηλεκτρονικό αρχείο κάνοντας την εγγραφή σας στο My Puerta και όλα όσα χρεώνονται στην πολυκατοικία αναπαυτικά από τον καναπέ σας.

Γενικές Συνελεύσεις

Η Puerta εκτελεί Γενικές Συνελεύσεις και λύνει προβλήματα!

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι η κινητήρια δύναμη της πολυκατοικίας καθώς οι αποφάσεις της είναι αυτές που ρυθμίζουν τη λειτουργία της.

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

Την περίοδο Σεπτέμβριος/Δεκέμβριος διοργανώνουμε τις Τακτικές Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις σε όλες τις πολυκατοικίες που διαχειριζόμαστε.

b

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Τις άλλες  περιόδους διενεργούνται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ανάλογα με τα προβλήματα που προκύπτουν κάθε φορά.

My Puerta

Η Puerta διατηρεί ηλεκτρονική εφαρμογή για να τα βλέπεις όλα!

Παρακολουθείστε Online την πορεία των διαμερισμάτων σας.

Δείτε αναλυτικά την κατάσταση της πολυκατοικίας στο σύνολό της ώστε να έχετε πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση

Κινητό

Δες τα όλα στο κινητό!!!

Δες στο κινητό ή στον υπολογιστή τα ειδοποιητήρια κοινοχρήστων και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Ταμείο

Δες online το ταμείο!!!

Δες το ταμείο της πολυκατοικίας και όλη την οικονομική κατάσταση ώστε να έχεις την πλήρη εικόνα του κτιρίου σου

Download

Κατέβασε τα όλα στο κινητό!!!

Δες και κατέβασε στο κινητό ή στον υπολογιστή τα παραστατικά εξόδων που κάθε μήνα χρεώνονται στην πολυκατοικία

Πληρωμή

Πλήρωσε τώρα Online!!!

Πλήρωσε με κάρτα τα κοινόχρηστα και δες το ιστορικό των συναλλαγών για να έχεις τον έλεγχο

Puerta

Διαχείριση | Απεντόμωση | Καθαριότητα

Η Puerta Διαχείριση δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη του 2008 και αρχικά δραστηριοποιήθηκε στη διαχείριση πολυκατοικιών.

Στην πορεία και μέσα από τις ανάγκες των πελατών αναπτύχθηκαν η απεντόμωση και η καθαριότητα οικιακών & επαγγελματικών χώρων.

My Puerta

Η εφαρμογή My Puerta δημιουργήθηκε για όλους εσάς που ζείτε και βιώνετε την καθημερινότητά σας στις πολυκατοικίες που διαχειρίζεται η Puerta Διαχείριση Πολυκατοικιών

Η Εταιρεία